Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Oficiální dokumenty

Read this page in your language:
​​​

Tento oddíl obsahuje všechny oficiální dokumenty zveřejněné radou regulačních orgánů, správní radou či odvolacím senátem agentury ACER a také akty agentury, a to zejména stanoviska, doporučení, rozhodnutí ředitele a návrhy rámcových pokynů.

Pod odkazem publikace naleznete také všechny zprávy a pracovní programy agentury.

Všechny probíhající i uzavřené veřejné konzultace naleznete pod odkazem Veřejné konzultace.​

​​​