Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Oficiālie dokumenti

Read this page in your language:

​​​​Šajā sadaļā iekļauti visi oficiālie dokumenti, kurus publicējušas ACER padomes, kā arī Aģentūras akti — galvenokārt atzinumi, ieteikumi, direktora lēmumi un pamatnostādņu projekti.

Sadaļā publikācijas atradīsiet visus aģentūras ziņojumus un darba programmas.

Visbeidzot, visas izsludinātās un noslēgtās sabiedriskās apspriešanas ir iekļautas sadaļā Sabiedriskā apspriešana.​ 

​​​