Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Struktura

Agenturu ACER tvoří jak stálí zaměstnanci, tak odborníci vyslaní národními energetickými regulačními orgány.  Na regulační činnosti agentury dohlíží rada regulačních orgánů složená z vysokých představitelů národních regulačních orgánů z 28 členských států.

Na správní a rozpočtové činnosti agentury dohlíží správní rada, jejíž členy jmenují orgány EU.

Součástí agentury je také odvolací senát, který je však nezávislý na jejích správních a regulačních složkách a zabývá se stížnostmi podanými proti rozhodnutím agentury ACER.​

​​