Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kaasu

  Gas Hot News

 

Kansallisten sääntelyviranomaisten jatkuvan työn ja sidosryhmien tuen avulla ACER:n kaasuosasto aikoo selvittää kaikki haasteet, joita liittyy toimivien, kilpailukykyisten, varmojen ja kestävien Euroopan kaasumarkkinoiden luomiseen siten, että markkinoista aiheutuu konkreettista hyötyä Euroopan kuluttajille. Tehtävää kuitenkin riittää muun muassa kaasun kansallisten markkinoiden ja verkon käyttöä koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisessa sekä energiainfrastruktuuriin tehtävien rajat ylittävien investointien helpottamisessa.

ACER:n kaasuosasto on jaettu kolmeen keskeiseen toiminnan alaan, jotka kaikki pyrkivät tukemaan edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista:

  • ohjeet ja verkkosäännöt, myös alueellinen kaasualoite
  • siirtoverkonhaltijoiden yhteistyö sekä infrastruktuurin ja verkoston kehittäminen
  • markkinoiden valvonta.

​​​