Scipeáil orduithe ribín
Scipeáil chuig an bpríomh-inneachar

An Ghníomhaireacht

Cruthaíodh an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER), Gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh, faoi Thríú Pacáiste Fuinnimh le dul chun cinn breise a dhéanamh maidir leis an margadh inmheánach fuinnimh a chur i gcríoch i dtaca le leictreachas agus gás nádúrtha araon.

Seoladh ACER go hoifigiúil i Márta 2011, agus tá sí lonnaithe i Liúibleána, an tSlóivéin.

Agus í ag feidhmiú mar struchtúr Eorpach neamhspleách a chothaíonn comhar idir rialálaithe fuinnimh na hEorpa, cinntíonn ACER go mbaintear amach comhtháthú an mhargaidh agus comhchuibhiú creataí rialála laistigh den chreat maidir le cuspóirí beartais fuinnimh an AE. Is é mar aidhm leis na cuspóirí sin an méid seo a leanas a chruthú:

  • Margadh lánpháirtithe, níos iomaíche a thugann rogha níos fearr do thomhaltóirí;
  • Bonneagar éifeachtúil fuinnimh a ráthaíonn saorghluaiseacht fuinnimh thar theorainneacha agus iompar foinsí fuinnimh úrnua, rud a chuirfidh feabhas ar shlándáil soláthair do ghnóthais agus do thomhaltóirí an AE;
  • Margadh fuinnimh atá trédhearcach agus a ndéantar faireachán air, ag ráthú do thomhaltóirí praghsanna ag costas-léiritheach agus cleachtais droch-úsáide a díspreagadh.

Foras lárnach is ea ACER, mar sin, sa chruthú de Mhargadh Fuinnimh Aonair ar mhaithe le gach tomhaltóir an AE!

​ ​​​