Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Električna energija

 

Direktiva o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije od 19. prosinca 1996. označila je početak formalnog procesa integracije tržišta električne energije na razini EU.-a  Treći paket energetskih propisa i zaključci Europskog vijeća od 4. veljače 2011. pružili su procesu nove alate i novi poticaj.

Iako je postignut znatan napredak u uspostavljanju unutarnjeg energetskog tržišta, i dalje postoje brojne zapreke koje treba prevladati prije postizanja istinski integriranog tržišta električne energije u EU-u:  donošenje i potpuna provedba mrežnih kodeksa razvijenih od 2011. godine, učinkovita i sigurna integracija povremene proizvodnje povezane s obnovljivim izvorima energije te provedba stabilnog regulatornog okvira za razvoj novih transeuropskih mrežnih infrastruktura.

ACER-ov Odjel za električnu energiju podijeljen je u četiri ključna područja rada čiji je cilj poduprijeti proces integracije tržišta:

  • Okvirne smjernice i mrežni kodeksi
  • Regionalne inicijative za električnu energiju
  • Razvoj infrastrukture i mreže
  • Praćenje tržišta

Računajući na održive napore nacionalnih regulatornih tijela (NRA-a) i stalnu potporu svih dionika, ACER-ov Odjel za električnu energiju odlučan je prevladati sve izazove povezane sa stvaranjem funkcionalnog, konkurentnog, sigurnog i održivog europskog tržišta električne energije koje osigurava vidljive prednosti europskim potrošačima.​

​​