Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Plin

  Gas Hot News

 

Na temelju održivih napora nacionalnih regulatornih tijela (NRA-a) i kontinuirane potpore svih dionika, ACER-ov Odjel za plin radi s ciljem prevladavanja svih izazova povezanih sa stvaranjem djelotvornog, konkurentnog, sigurnog i održivog europskog tržišta električne energije koje osigurava vidljive prednosti europskim potrošačima. Posao koji još treba obaviti obuhvaća usklađivanje pravila nacionalnih tržišta i upravljanja mrežom za plin te pojednostavnjenje prekograničnog ulaganja u energetsku infrastrukturu.

ACER-ov Odjel za plin podijeljen je u tri ključna područja rada čiji je cilj poduprijeti postizanje prethodno navedenih ciljeva:

  • Okvirne smjernice i mrežni kodeksi, uključujući regionalnu inicijativu za plin.
  • Suradnja te razvoj infrastrukture i mreže TSO-a
  • Praćenje tržišta​ 

​​​