Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Energetsko tržište EU-a

Do 2014. godine EU namjerava u potpunosti integrirati nacionalna energetska tržišta kako bi se potrošačima i poduzećima omogućilo više (boljih) proizvoda i usluga, veća konkurencije i sigurnija opskrba.

Već je ostvaren napredak: potrošači mogu mijenjati dobavljače plina i električne energije, a dobavljači moraju pružiti jasna objašnjenja odredbi i uvjeta. Posao koji još treba obaviti obuhvaća usklađivanje pravila nacionalnog tržišta i upravljanja mrežom za plin i električnu energiju te pojednostavnjenje prekograničnih ulaganja u energetsku infrastrukturu. 

Više informacija o jedinstvenom energetskom tržištu potražite na: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm​

​​​