Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Misija ir tikslai

ACER misija ir užduotys yra apibrėžti Trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio direktyvomis bei reglamentais, ypač Reglamentu (EB) Nr. 713/2009, įsteigiančiu Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą. 2011 m. Reglamentu (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) ir 2013 m. Reglamentu (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių ACER paskirtos papildomos užduotys.

Kaip teigiama agentūros steigimo reglamente, jos bendroji misija – papildyti ir koordinuoti nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų veiklą ES lygmeniu ir prisidėti prie bendrosios ES energijos rinkos sukūrimo elektros energijos ir gamtinių dujų sektoriuose.

ACER tenka vienas iš svarbiausių vaidmenų kuriant ES masto tinklo ir rinkos taisykles konkurencijai didinti. Agentūra koordinuoja regionines ir tarpregionines iniciatyvas, kuriose pirmenybė teikiama rinkos integracijai. Ji stebi Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO) darbą, o konkrečiai – jų ES masto tinklo plėtros planus. Be to, ACER stebi bendrą dujų ir elektros energijos rinkų veikimą, visų pirma didmeninę prekybą energija.​​

​​​