Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Elektroenerģija

 

1996. gada 19. decembra Direktīva par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu iezīmēja elektroenerģijas tirgus integrācijas formālā procesa sākumu ES līmenī.  Trešā tiesību aktu pakete enerģētikas jomā un Eiropas Padomes 2011. gada 4. februāra secinājumi palīdzēja izveidot jaunus instrumentus un panākt jaunu attīstības sparu.

Lai gan ceļā uz iekšējā elektroenerģijas tirgus izveidi ir panākts būtisks progress, joprojām ir jāpārvar daudz šķēršļu, lai ES izveidotu patiešām integrētu elektroenerģijas tirgu:  jāpieņem un pilnībā jāievieš tīkla kodeksi, kas tiek izstrādāti jau kopš 2011. gada, efektīvi un droši jāīsteno intermitējoša enerģijas ražošana, kas saistīta ar atjaunojamajiem energoresursiem, un jāievieš stabils tiesiskais regulējums jaunu Eiropas līmeņa tīkla infrastruktūru attīstībai.

ACER elektroenerģijas nodaļa strādā šādās četrās galvenajās jomās ar mērķi sekmēt tirgus integrācijas procesu:

  • pamatnostādnes un tīkla kodeksi;
  • elektroenerģijas reģionālās iniciatīvas;
  • infrastruktūras un tīklu attīstība;
  • tirgus uzraudzība.

Paļaujoties uz valstu energoregulatoru neatlaidību un neizsīkstošu visu ieinteresēto personu atbalstu, ACER elektroenerģijas nodaļa ir apņēmusies pārvarēt visas grūtības, lai izveidotu labi funkcionējošu, konkurētspējīgu, drošu un ilgtspējīgu Eiropas elektroenerģijas tirgu, nodrošinot taustāmus ieguvumus patērētājiem visā Eiropā.​

​​​