Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rynek energii UE

​UE dąży do pełnej integracji krajowych rynków energii do 2014 r., aby dać konsumentom i przedsiębiorstwom więcej (i lepszych) produktów i usług, większą konkurencję i bardziej bezpieczne dostawy energii.

Poczyniono już postępy: konsumenci mogą zmienić dostawców gazu i energii elektrycznej, a dostawcy muszą zapewnić jasne wyjaśnienie warunków. Dziedziny wciąż wymagające pracy obejmują dostosowanie krajowych zasad funkcjonowania rynków i sieci w odniesieniu do gazu i energii elektrycznej, a także ułatwienie inwestycji transgranicznych w infrastrukturę energetyczną.

Więcej informacji na temat jednolitego rynku energii można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm

​​​