Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Elektrika

 

 

Direktiva z dne 19. decembra 1996 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo je pomenila začetek formalnega procesa povezovanja trgov z električno energijo na ravni EU. Tretji energetski sveženj in sklepi predsedstva Evropskega sveta z dne 4. februarja 2011 so temu procesu dali nova orodja in nov zagon.

Čeprav je bil pri vzpostavitvi notranjega trga z električno energijo dosežen znaten napredek, je treba pred dosego resnično celovitega trga z električno energijo v EU še vedno premostiti številne ovire: sprejetje in popolno izvajanje kodeksov omrežja, ki se razvijajo od leta 2011, učinkovito in zanesljivo povezovanje začasne proizvodnje z obnovljivimi viri ter izvajanje stabilnega regulativnega okvira za razvoj infrastruktur vseevropskega prometnega omrežja.

Oddelek agencije ACER za električno energijo je razdeljen na štiri ključna delovna področja, pri čemer je cilj vseh podpreti proces povezovanja:

  • okvirne smernice in kodeksi omrežij;
  • regionalne pobude v zvezi z električno energijo;
  • infrastruktura in razvoj omrežja ter
  • spremljanje trga.

Oddelek za električno energijo, ki se opira na nenehno prizadevanje nacionalnih regulativnih organov in stalno podporo vseh deležnikov, je odločen, da se bo spopadel z vsemi izzivi, povezanimi z oblikovanjem dobro delujočega, konkurenčnega, zanesljivega in trajnostnega evropskega trga z električno energijo, ki evropskim potrošnikom prinaša dejanske koristi.​

​​​