Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Plin

  Gas Hot News

 

Oddelek agencije ACER za plin, ki se opira na nenehno prizadevanje nacionalnih regulativnih organov in stalno podporo vseh deležnikov, si prizadeva za rešitev vseh izzivov pri oblikovanju dobro delujočega, konkurenčnega, celovitega, zanesljivega in trajnostnega evropskega trga s plinom, ki evropskim potrošnikom prinaša dejanske koristi. Treba je še uskladiti nacionalni trg in pravila za obratovanje omrežja za plin ter poenostaviti čezmejne naložbe v energetsko infrastrukturo.

Oddelek za plin je razdeljen na tri ključna delovna področja, pri čemer je cilj vseh podpreti zgoraj navedene cilje:

  • okvirne smernice in kodekse omrežij, vključno z regionalnimi pobudami v zvezi s plinom;
  • sodelovanje upravljavcev prenosnih omrežij in razvoj omrežja ter
  • spremljanje trga.​ 
​​