Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Organizacija

ACER sestavljajo stalno osebje in strokovnjaki, ki jih napotijo nacionalni regulativni organi (NRO) na področju energije.  Regulativne dejavnosti agencije nadzira odbor regulatorjev, ki ga sestavljajo visoki predstavniki nacionalnih regulativnih organov za energijo iz 28 držav članic.

Njene upravne in proračunske dejavnosti nadzira upravni odbor, njegove člane pa imenujejo evropske institucije.

Odbor za pritožbe je del agencije, vendar je neodvisen od njenih upravnih in regulativnih struktur ter se ukvarja s pritožbami zoper njene odločitve.