Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Agencija

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki je agencija Evropske unije, je bila ustanovljena v okviru tretjega energetskega svežnja za nadaljnji napredek pri vzpostavitvi notranjega trga z električno energijo in zemeljskim plinom.

Uradno je začela delovati marca 2011 in ima sedež v Ljubljani.

Agencija kot neodvisna evropska struktura, ki spodbuja sodelovanje med evropskimi energetskimi regulatorji, skrbi za povezovanje trgov in uskladitev regulativnih okvirov znotraj ciljev energetske politike EU. Ti cilji so vzpostavitev:

  • konkurenčnejšega in celovitejšega trga, ki potrošnikom omogoča večjo izbiro;
  • učinkovite energetske infrastrukture, ki zagotavlja prosti čezmejni pretok energije in prenos novih energetskih virov ter s tem večjo zanesljivost oskrbe za podjetja in potrošnike v EU;
  • nadzorovanega in preglednega energetskega trga, na katerem so potrošnikom zajamčene poštene cene, ki odražajo dejanske stroške, zagotovljeno pa je tudi odvračanje od zlorab.

Tako je osrednja institucija pri oblikovanju enotnega energetskega trga v korist vseh potrošnikov v EU!

​​​​