Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Viralliset asiakirjat

Read this page in your language:
​​​

Tähän osioon sisältyvät kaikki ACER:n hallintoneuvoston, sääntelyneuvoston ja valituslautakunnan viralliset asiakirjat sekä kaikki viraston asiakirjat, lähinnä lausunnot, suositukset, johtajan päätökset ja suuntaviivaluonnokset.

Julkaisut sisältävät kaikki viraston raportit ja työohjelmat.

Julkisista kuulemisista löytyvät kaikki meneillään olevat ja päättyneet julkiset kuulemiset.​

​​​