Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Agentura

 

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) je agentura EU, která byla zřízena v rámci třetího energetického balíčku s cílem posunout ještě dále dotvoření vnitřního trhu s energií, a to jak pro elektřinu, tak pro zemní plyn.

Agentura ACER oficiálně zahájila svoji činnost v březnu roku 2011 a sídlí ve slovinské Lublani.

Jako nezávislý evropský subjekt podporuje spolupráci mezi evropskými energetickými regulačními orgány a zajišťuje, že k integraci trhů a harmonizaci regulačních rámců dochází v souladu s cíli energetické politiky EU, které usilují o vytvoření:

  • konkurenceschopnějšího integrovaného trhu, který poskytuje spotřebitelům větší možnost volby,
  •  
  • účinné energetické infrastruktury zajišťující volný pohyb energie přes hranice a přepravu nových zdrojů energie, čímž se posílí zabezpečení dodávek podnikům a spotřebitelům v EU,
  •  
  • monitorovaného a transparentního trhu s energií, který spotřebitelům zaručí spravedlivé ceny odrážející náklady a odrazuje od podvodných praktik.
 

Agentura ACER tedy při vytváření jednotného trhu s energií představuje ústřední instituci, která je prospěšná všem spotřebitelům v EU!​

 
 
​​​