Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

TYNDP 2015

The Ten-Year Network Development Plan 2015 was published by ENTSOG and submitted to ACER on 23 July 2015 for its opinion.

The Agency adopted the required Opinion on the ENTSOG's Ten-Year Network Development Plan 2015 on 20 October 2015.