Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Misean & Spriocanna

Sainmhínítear misean agus cúraimí ACER i dTreoracha agus Rialacháin sa Tríú Pacáiste Fuinnimh, go háirithe Rialachán (CE) 713/2009 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht. In 2011, tugadh cúraimí breise do ACER faoi Rialachán (AE) Uimh 1227/2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (REMIT) agus in 2013 faoi Rialachán (AE) Uimh 347/2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh.

Is é an misean foriomlán ag an nGníomhaireacht, mar a luaitear sa rialachán lena mbunaíodh í, ná cúraimí rialálaithe fuinnimh náisiúnta a chomhlánú agus a chomhordú ag leibhéal AE, agus a bheith ag obair i dtreo margadh fuinnimh aonair an AE le haghaidh leictreachais agus gás nádúrtha a chur i gcríoch.

Tá ról lárnach le himirt ag ACER maidir le gréasán agus rialacha margaidh a fhorbairt ar fud an AE chun iomaíocht a fheabhsú. Déanann an Ghníomhaireacht tionscnaimh réigiúnacha agus trasréigiúnacha a chomhordú, i bhfabhar comhtháthú margaidh. Déanann sí faireachán ar obair ghréasán Eorpach oibreoirí na gcóras tarchurtha (ENTSOanna), agus go sonrach, ar a gcuid beartas maidir le forbairt gréasán ar fud an AE. Ar deireadh, déanann ACER faireachán ar fheidhmiú margaí gáis agus leictreachais go ginearálta, agus ar thrádáil i bhfuinneamh mórdhíola ach go háirithe.​​

​​​