Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ES energijos rinka.

ES siekia iki 2014 m. visiškai integruoti nacionalines energijos rinkas, kad vartotojams ir įmonėms pateiktų daugiau (geresnių) produktų ir paslaugų, taip pat užtikrintų didesnę konkurenciją ir saugesnį tiekimą.

Pažanga jau padaryta: vartotojai gali keisti dujų ir elektros energijos tiekėjus, o tiekėjai privalo gerai išaiškinti taikomus terminus ir sąlygas. Vis dar reikia suderinti nacionalines dujų ir elektros energijos rinkos ir tinklų veikimo taisykles, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinėms investicijoms į energetikos infrastruktūrą. 

Norėdami gauti informacijos apie bendrąją energijos rinką, apsilankykite http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm

​​​