Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Organisatie

ACER telt vaste personeelsleden en deskundigen die zijn gedetacheerd door nationale regulerende instanties op energiegebied.  Op de reguleringswerkzaamheden van het Agentschap wordt toegezien door een raad van regulators. Deze raad bestaat uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van de nationale regulerende instanties voor energie uit de 28 lidstaten.

De bestuurlijke en budgettaire activiteiten van ACER vallen onder het toezicht van een raad van bestuur, waarvan de leden door Europese instellingen worden benoemd.

De raad van beroep van ACER, ten slotte, maakt deel uit van het Agentschap maar is onafhankelijk van diens bestuurlijke en reguleringsstructuur; deze raad behandelt klachten over beslissingen van ACER.

​​​