Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Организация

Персоналът на ACER включва както постоянно наети служители, така и експерти, командировани от националните регулаторни органи (НРО) в областта на енергетиката.  Регулаторните дейности на Агенцията се осъществяват под надзора на Съвет на регулаторите, състоящ се от висши представители на националните регулаторни органи в областта на енергетиката на 28-те държави членки.

Административните и бюджетните дейности на Агенцията се осъществяват под надзора на Управителен съвет, чиито членове се назначават от европейски институции.

И накрая, Апелативният съвет на ACER е част от Агенцията, но е независим от нейните административни и регулаторни структури и е натоварен с разглеждане на жалби срещу решения на ACER.​

​​​