Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amet

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER), mis on Euroopa Liidu asutus, loodi kolmanda energiapaketiga, et edendada energia siseturu, nii elektrienergia kui ka maagaasi siseturu väljakujundamist.

ACER alustas ametlikult tööd 2011. aasta märtsis ja asub Ljubljanas, Sloveenias.

Sõltumatu Euroopa struktuurina, mis edendab Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööd, tagab ACER turgude integreerimise ja õigusraamistike ühtlustamise ELi energiapoliitika eesmärkide raames. ELi energiapoliitika eesmärk on luua:

  • konkurentsipõhisem integreeritud turg, mis pakub tarbijatele rohkem valikuvõimalusi;
  • tõhus energiataristu, mis tagab energia vaba liikumise üle piiride ja uute energiaallikate transpordi, suurendades nii ELi ettevõtjate ja tarbijate varustuskindlust;
  • ​jälgitav ja läbipaistev energiaturg, tagades tarbijatele õiglased kulupõhised hinnad ja kuritarvituste tõkestamise.

ACER on seega keskne asutus ühtse energiaturu loomisel kõikide ELi tarbijate hüvanguks.

​​​​