Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

Agenciji za suradnju energetskih regulatora (ACER) 2011. godine dodijeljen je dodatni zadatak na temelju Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (REMIT) od 8. prosinca 2011. godine.

Kontekst

REMIT-om se uvodi pravni okvir svojstven sektoru za praćenje veleprodajnih energetskih tržišta. Cilj mu je otkriti i spriječiti tržišnu manipulaciju. Po prvi se puta trgovanje energijom nadzire na razini EU-a kako bi se razotkrile zlouporabe.

Cjelovitost i transparentnost tržišta nužni su za funkcionalna energetska tržišta te za promicanje povjerenja kod tržišnih sudionika i krajnjih potrošača.

Nakon potpune provedbe REMIT-a ACER će:

  • biti odgovoran za prikupljanje i analiziranje podataka o veleprodajnim tržištima i drugih bitnih informacija radi utvrđivanja mogućih slučajeva tržišne zlouporabe;
  • obavijestiti odgovarajuća nacionalna regulatorna tijela (NRA-e) nakon početne procjene te kada postoji utemeljeni dokaz da se zlouporaba doista dogodila.

Nacionalna tijela u državama članicama morat će provoditi istrage i uspostaviti kazne za lakše zaustavljanje i sprječavanje tržišne manipulacije.

To je složen i osjetljiv zadatak jer je riječ o složenim trgovinskim proizvodima i tržištima, ali i zato što bi se praćenje trebalo provoditi oprezno i bez nepotrebnog uplitanja u funkcioniranje energetskih tržišta.

Kako bi pomogao NRA-ima u provedbi REMIT-a, ACER je pripremio neobvezujuće smjernice. ACER je također omogućio informacije i alate kako bi se tržišnim sudionicima omogućilo ispunjavanje novih obveza na temelju REMIT-a.

​​​​​​​​