Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Küldetés és célkitűzések

Az ACER küldetését és feladatait a harmadik energiaügyi csomagba tartozó irányelvek és rendeletek határozzák meg, különös tekintettel az Ügynökséget létrehozó 713/2009/EK rendeletre. Az ACER újabb feladatokat kapott 2011-ben a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU rendelet (REMIT) alapján, majd 2013-ban a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló 347/2013/EU rendelet alapján.

Az Ügynökség átfogó célja az alapító rendeletében megfogalmazottaknak megfelelően, hogy kiegészítse és az Unió szintjén összehangolja a nemzeti energiaszabályozók munkáját, és törekedjen a villamos energia és a földgáz egységes uniós energiapiacának megvalósítására.

Az ACER központi szerepet játszik a verseny fokozását szolgáló, az Unió egészére kiterjedő hálózati és piaci szabályok kidolgozásában.  Az Ügynökség összehangolja a piaci integrációnak kedvező regionális és régióközi kezdeményezéseket. Felügyeli az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatának (ENTSO) munkáját, és különösen az EU egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terveiket. Az ACER mindezeken túl felügyeli a gáz- és villamosenergia-piac működését általában véve, és konkrétan az energia nagykereskedelmét​.​

​​​