Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Organisation 

ACER består af både fastansatte medarbejdere og eksperter, der er udstationeret af nationale regulerende myndigheder på energiområdet.  Agenturets reguleringsvirksomhed kontrolleres af et repræsentantskab, der består af overordnede repræsentanter for de nationale regulerende myndigheder på energiområdet i de 28 medlemsstater.

Dets administrative og budgetmæssige aktiviteter hører under bestyrelsens tilsyn, hvis medlemmer udnævnes af EU-institutioner.

Endelig er ACER's klagenævn en del af agenturet, men uafhængigt af både dets administrative og regulerende struktur, og det behandler klager over afgørelser truffet af ACER.

​​