Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Agenturet

​Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) er et EU-agentur, som blev oprettet med den tredje energipakke med henblik yderligere at fremme gennemførelsen af det indre marked for energi for både elektricitet og naturgas.

ACER blev officielt lanceret i marts 2011 og har hjemsted i Ljubljana, Slovenien.

ACER er en uafhængig europæisk struktur, der fremmer samarbejde mellem de europæiske energireguleringsmyndigheder, og agenturet sikrer, at der inden for rammerne af EU's energipolitiske mål opnås markedsintegration og harmonisering af regelgrundlaget. Disse politiske mål tager sigte på at skabe:

  • et mere konkurrencepræget, integreret marked, som giver forbrugerne flere valgmuligheder
  • en effektiv energiinfrastruktur, som garanterer fri bevægelighed for energi på tværs af grænserne og transport af nye energikilder, således at forsyningssikkerheden forbedres for EU's virksomheder og forbrugere
  • et overvåget og gennemsigtigt energimarked, der garanterer forbrugerne rimelige, omkostningsbaserede priser og forebygger markedsmisbrug.

ACER er derfor en central institution for oprettelsen af et indre marked for energi til gavn for alle forbrugere i EU!

​​​