Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sähkö.

 

EU:n laajuinen sähkömarkkinoiden yhdentyminen alkoi muodollisesti sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 19. joulukuuta 1996 annetusta direktiivistä. Kolmas energiapaketti ja 4. helmikuuta 2011 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät antoivat hankkeelle uusia välineitä ja uutta pontta.

Vaikka sähkön sisämarkkinoiden perustaminen on edistynyt merkittävästi, edelleen on olemassa monia esteitä, jotka on voitettava, ennen kuin EU:n sähkön sisämarkkinat ovat todella yhdentyneet. Tällaisia ovat esimerkiksi vuodesta 2011 lähtien valmisteilla olleiden verkkosääntöjen hyväksyminen ja täysimääräinen täytäntöönpano, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan jaksottaisen tuotannon tehokas ja turvallinen käyttöönotto sekä vakaa sääntelykehys uusien Euroopan laajuisten verkkoinfrastruktuurien kehittämiselle.

ACER:n sähköosasto on jaettu neljään keskeiseen toiminnan alaan, jotka kaikki pyrkivät tukemaan markkinoiden yhdentymistä:

  • ohjeet ja verkkosäännöt
  • alueelliset sähköalan aloitteet
  • infrastruktuuri ja verkon kehittäminen
  • markkinoiden valvonta.

Kansallisten sääntelyviranomaisten jatkuvan työn ja sidosryhmien tuen avulla ACER:n sähköosasto aikoo selvittää kaikki haasteet, joita liittyy toimivien, kilpailukykyisten, varmojen ja kestävien Euroopan sähkömarkkinoiden luomiseen siten, että markkinoista aiheutuu konkreettista hyötyä Euroopan kuluttajille.

​​​