Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Organisation

Acer består av både fast anställd personal och energiexperter som är utstationerade av de nationella tillsynsmyndigheterna. Byråns reglerande verksamhet styrs av en tillsynsnämnd, som består av företrädare på hög nivå för energitillsynsmyndigheterna i de 28 medlemsstaterna.

Den administrativa verksamheten och budgetverksamheten övervakas av en styrelse, vars ledamöter utses av EU-institutionerna.

Acers överklagandenämnd är också en del av byrån, men är fristående från de administrativa och reglerande strukturerna. Överklagandenämnden hanterar klagomål mot Acers beslut.

 
​​​