Skip Ribbon Commands
Skip to main content

EU:s energimarknad: 

EU strävar efter en fullt integrerad energimarknad 2014 för att kunna erbjuda konsumenter och företag fler (och bättre) produkter och tjänster, mer konkurrens och säkrare försörjning.

Framsteg har redan gjorts – konsumenterna kan byta el- och gasleverantör och leverantörerna måste tydligt förklara sina regler och villkor. Det återstår fortfarande en del att göra i fråga om harmonisering av nationella marknader och nätdriftsregler för både gas och el, liksom när det gäller att underlätta internationella investeringar i energiinfrastruktur.

Här kan du läsa mer om den inre marknaden för energi: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm​

​​​