Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Elektros energija.

 

1996 m. gruodžio 19 d. Direktyva dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių simbolizavo oficialaus elektros energijos rinkos integravimo proceso ES lygmeniu pradžią. Trečiuoju energetikos teisės aktų rinkiniu ir 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis procesui numatyta naujų priemonių ir suteikta paskata.

Nors kuriant Elektros energijos vidaus rinką padaryta didelė pažanga, vis dar reikia daug nuveikti, kad Europos Sąjungoje būtų sukurta išties integruota elektros energijos rinka: priimti ir visiškai įgyvendinti nuo 2011 m. parengtus tinklo kodeksus, efektyviai ir saugiai integruoti nepastoviosios energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir diegti naujos transeuropinio tinklo infrastruktūros stabilią reguliavimą sistemą.

ACER Elektros energijos departamento veikla yra suskirstyta į tokias keturias pagrindines veiklos sritis, kurių visų paskirtis – prisidėti prie rinkos integracijos proceso:

  • bendrosios gairės ir tinklo kodeksai;
  • elektros energijos regionų iniciatyvos;
  • infrastruktūros ir tinklo plėtotė;
  • rinkos stebėsena.

Pasikliaudamas ilgalaikėmis NRI pastangomis ir nuolatine visų suinteresuotųjų šalių parama, ACER Elektros energijos departamentas yra pasiryžęs įveikti visus iššūkius, kad būtų sukurta gerai veikianti, konkurencinga, saugi ir tvari Europos elektros energijos rinka, o Europos vartotojams būtų užtikrinta apčiuopiama nauda.

​​​