Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duj​os

  Gas Hot News

 

Pasikliaudamas ilgalaikėmis NRI pastangomis ir nuolatine visų suinteresuotųjų šalių parama, ACER Dujų departamentas yra pasiryžęs įveikti visus iššūkius, kad būtų sukurta gerai veikianti, konkurencinga, saugi ir tvari Europos dujų rinka, o Europos vartotojams būtų užtikrinta apčiuopiama nauda. Dar reikia suderinti nacionalines dujų rinkos ir tinklų veikimo taisykles, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinėms investicijoms į energetikos infrastruktūrą.

ACER Dujų departamento veikla yra suskirstyta į tokias keturias pagrindines veiklos sritis, kurių visų paskirtis – prisidėti prie rinkos integracijos proceso:

  • bendrosios gairės ir tinklo kodeksai, įskaitant Dujų regioninę iniciatyvą;
  • perdavimo sistemų operatorių bendradarbiavimas bei infrastruktūra ir tinklo plėtotė;
  • rinkos stebėsena.
​​​​