Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

2011 m. pagal 2011 m. gruodžio 8 d. priimtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT), Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) buvo paskirta papildoma užduotis.

Įvadinė informacija

REMIT nustatoma sektoriaus teisinė sistema, skirta stebėti didmenines energijos rinkas. Tikslas – nustatyti rinkos manipuliavimo atvejus ir tokiems atvejams užkirsti kelią. Pirmą kartą prekyba energija bus tikrinama ES lygmeniu, siekiant atskleisti piktnaudžiavimo atvejus.

Rinkos vientisumas ir skaidrumas yra būtini, kad energijos rinkos veiktų gerai ir kad būtų skatinamas rinkos dalyvių ir galutinių vartotojų pasitikėjimas.

Kai REMIT bus visiškai įgyvendintas, ACER:

  • bus atsakinga už duomenų apie didmenines rinkas ir kitos aktualios informacijos rinkimą, siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo rinka atvejus;
  • informuos nacionalines reguliavimo institucijas (NRI) po pradinio įvertinimo ir kai yra pagrindo manyti, kad būta piktnaudžiavimo.

Nacionalinės institucijos valstybėse narėse vykdys tyrimus ir taikys nuobaudas, kad padėtų sustabdyti manipuliavimą rinka ir jam užkirsti kelią.

Tai sunki ir subtili užduotis dėl to, kad ji yra susijusi su sudėtingais prekybos produktais bei rinkomis, taip pat dėl to, kad stebėsena turėtų būti aktyvi, tačiau be reikalo nesikišant į energijos rinkų darbą.

Siekdama padėti NRA įgyvendinti REMIT, ACER parengė neįpareigojančias gaires. Be to, ACER pateikė informaciją ir priemonių, kad rinkos dalyviams padėtų vykdyti savo naujus įsipareigojimus pagal REMIT.​

​​​