Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Официални документи

Read this page in your language:

​​​В този раздел можете да намерите всички официални документи, публикувани от управителните органи на ACER, както и актовете на Агенцията, предимно становища, препоръки, решения на директора и проекти на рамкови насоки.

Освен това в рубриката публикации ще намерите всички доклади и работни програми на Агенцията.

 И накрая, в рубриката Обществени консултации можете да намерите информация за всички текущи и приключени процедури за обществени консултации.​