Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Αποστολή και στόχοι

Οι αποστολές και τα καθήκοντα του ACER ορίζονται στις οδηγίες και τους κανονισμούς της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια και ειδικότερα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 με τον οποίο ιδρύθηκε ο Οργανισμός. Το 2011, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT) και το 2013, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, ο ACER επιφορτίστηκε με πρόσθετα καθήκοντα.

Γενική αποστολή του Οργανισμού, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό του κανονισμό, είναι να βοηθά και να συντονίζει τις δράσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (ΡΑΕ) σε επίπεδο ΕΕ και να εργάζεται με γνώμονα την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ο ACER παίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός δικτύου ευρωπαϊκής κλίμακας και κανόνων αγοράς με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού.  Ο Οργανισμός συντονίζει περιφερειακές και διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της αγοράς. Παρακολουθεί τις εργασίες των ευρωπαϊκών δικτύων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΕΔΔΣΜ) και ιδίως τα προγράμματα τους για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου. Τέλος, ο ACER παρακολουθεί τη γενικότερη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και ειδικότερα τη λειτουργία της χονδρικής εμπορίας ενέργειας.

​​​